I dag vil jeg forklare, hvordan man finder procent af noget. Der er to forskellige måder, man kan gøre det på.

Finde 15% af 250kr .

Den 1. måde:
For at finde 15% af 250kr. , skal man først finde 1% af 250 og så gange med 15.
1% af noget findes ved at dividere med 100 eller bare flytte 2 komaer til venstre.

Løsning

    \[1\% \: af \: 250 \: kr \: = \: 2,50\]

    \[15 \%\: af \: 250 \: kr \: =\: 15 \:  \cdot  \:  2,50kr  = 37,50kr\]

Den 2. måde:
Nu prøver jeg på en anden måde. For at kunne finde 15 % af 250kr. skal man først dividere 15 med 100 og så skal man gange resultatet med 250.

Løsning

    \[ \frac{15}{100} = 0,15 \cdot 250kr = 37,50kr\]

Der er selvfølgelig andre måder at gøre det på, men det var de to måder jeg kendte.